Gehecht aan hechting

140113SigmundBlogONbeurs2

Onlangs werkte ik aan een tekst en stuitte ik op een artikel dat mij door een collega werd aangereikt. Dit is die tekst, een proefschrift over de wijze waarop ‘internal working models’ worden gevormd en wat daarop invloed heeft. Bij die term, ‘internal working models’ moest ik denken aan het boek dat ik een paar jaar geleden las, ‘The Making and Breaking of Affectional Bonds’. Het is geschreven door John Bowlby, vader van de hechtingstheorie, en ik las het nadat ik zijn boek ‘A Secure Base’ al had gelezen.

Wat een indrukwekkende literatuur! Ze laat zien hoe we ons emotioneel ontwikkelen van kind tot volwassene en hoe de relatie met onze primaire hechtingsfiguren daarbij van doorslaggevende betekenis is. Een mooi beeld in die theorie is het ‘internal working model’. Je kunt je dit voorstellen als een innerlijk beeld dat een kind opbouwt van haar ouders, van de wereld om haar heen en ook van zichzelf. Hoe betrouwbaar zijn de mensen om je heen? Wat voor iemand ben je zelf? Hoe vaardig ben je om in het leven op eigen benen te staan terwijl je tegelijk met anderen in contact bent? Hoe dit ‘model’ eruit ziet, bepaalt hoe in de toekomst allerlei situaties worden beoordeeld en daarmee ook hoe het gedrag eruit ziet.

Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar hersenontwikkeling en de invloed ervan op de karaktervorming. Hoewel de theorieën van John Bowlby hier en daar zijn bijgewerkt, is de kern nog steeds van kracht: hoe veiliger een kind zich in de beginfase voelt en hoe betrouwbaarder de moeder en de vader zijn, hoe positiever het beeld is dat het kind van zichzelf vormt en hoe beter het zich zal kunnen redden als het volwassen is. Dat betekent dus dat de eerste jaren met onze kinderen van groot belang zijn: kunnen ze in die fase op ons rekenen en bevredigen we hun behoeften, dan kunnen ze zich krachtig en creatief en sociaal ontplooien. Ze staan stabieler in het leven en dat bevordert bovendien de lichamelijke gezondheid. Als dat geen mooie uitdaging is voor het ouderschap!

Voor meer informatie over het werk van John Bowlby, zie hier en hier.

Marianne Vanderveen-Kolkena IBCLC

Borstvoedingscentrum Panta Rhei
@bvcpantarhei