Interessante websites

Temperamentvolle kinderen: www.temperamentvollekinderen.nl

Kan jouw zoon ook volledig over de rooie gaan omdat zijn Spiderman-T-shirt in de was zit? Weigert je dochter om aan tafel te komen omdat ze haar kleurplaat nog niet af heeft? Kan jouw kind volledig overstuur thuiskomen omdat de juf die dag boos tegen hem deed? Kortom, lijkt jouw kind op veel dagelijkse dingen heftiger, intenser of emotioneler te reageren?

Dan is de kans groot dat jij toevallig een temperamentvol exemplaar hebt gekregen. Aan het hebben van meer temperament zitten voor- en nadelen. Als je een temperamentvol kind goed begeleidt en ondersteunt, zullen de voordelen steeds vaker de bovenhand voeren. Maar dat vraagt vaak wel meer van jou als ouder dan de opvoeding van een niet-temperamentvol kind. Wat je kunt doen om je temperamentvolle kind nog beter te begeleiden lees je op deze site.
Onze Suus: www.onzesuus.nl
Alles over bewust leven. Onze Suus is een online lifestyle magazine over natuurlijk, milieuvriendelijk, gerecycled, biologisch en eerlijk leven. Onze Suus inspireert je, vertelt wat ze heeft gezien, gevonden of meegemaakt.