Tijdens een zwangerschap gebeurt er heel veel op fysiek, mentaal/emotioneel en energetisch vlak. Ook heeft een zwangerschap invloed op de relaties die je hebt, met jezelf en met mensen om je heen zoals je partner, je ouders en vrienden.

Onderzoek uit de prenatale psychologie wijst uit dat een kind in de baarmoeder alles bewust beleeft. Het kind staat in nauw contact met de moeder zowel fysiek als mentaal/emotioneel en energetisch. Het kind staat ook in contact met de vader en de omgeving.

-Hoe de ouders omgaan met zichzelf, stress en elkaar wordt dus al heel helder door het kind waargenomen.
-Overtuigingen worden hier al gevormd, genen worden doorgegeven.
-Welke overtuigingen en genen dat zijn daar kunnen we als ouders zelf invloed op uitoefenen, dit wordt in de epi-genetica onderzocht.
-Omgevingsfactoren zoals ontspanning, stress, voeding en beweging spelen hier bijvoorbeeld een rol in.

Er vindt na de conceptie al informatie-uitwisseling plaats die bepalend is voor wat het kind mee krijgt. Het kind is dan al helemaal ‘aanwezig’ en zou ook zo benaderd mogen worden. Een bewuste kijk hierop en omgang hiermee geeft een kind dus de meest optimale kansen om evenwichtig en gelukkig te zijn in zijn leven.

Enkele vragen die aan bod komen:

‘Op welke manier kunnen ouders zich voorbereiden op de geboorte van hun kind zodat het de beste kansen mee krijgt tijdens die eerste periode en voor de rest van zijn/haar leven?’

‘Op welke manier kunnen ouders contact maken met hun kind voor het geboren is?’

‘Hoe kan een geboorte vanuit liefde en vertrouwen worden ervaren i.p.v. spanning en angst?’

Ik, Maren Wilkeshuis, zal ook vertellen over mijn eigen ervaring, over de bad bevalling van mijn zoon Thomas die thuis plaats vond, zonder actieve begeleiding van een verloskundige. Dit was niet alleen voor ons maar ook voor de verloskundige een hele bijzondere ervaring. Het heeft mij ertoe gebracht dit door te geven en ook andere ouders te inspireren te vertrouwen op zichzelf en dat een kalme geboorte mogelijk is in liefde en vertrouwen.

www.moeiteloosbevallen.nl

Mis niets meer.
Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang als eerste alle info over winacties, workshops en lezingen.